DE ZELFTEST

Uitleg

ZELFTEST

Doe dan de zelftest op de navolgende pagina’s.

Deze zelftest telt 20 uitspraken, oplopend van A tot en met T. 

Geef per uitspraak aan in welke mate u zich erin kunt vinden op een schaal van 1 tot 5.

De hoogste totaalscore die zo te behalen is, is 100 punten.

Volledig mee oneens =1 punt

Gedeeltelijk mee oneens = 2 punten

Weet niet/geen mening = 3 punten

Gedeeltelijk mee eens = 4 punten

Volledig mee eens = 5 punten