Welcome to your Zelftest

Wilt u onderzoeken of een toekomstig lidmaatshcap van een vrijmetselaarsloge succesvol kan zijn? Doe dan de zelftest op de navolgende pagina's. Deze zelftest telt 20 uitspraken, oplopend van A tot en met T. Geef per uitspraak aan in welke mate u zich erin kunt vinden op een schaal van 1 tot 5. De hoogste totaalscore die zo te behalen is, is 100 punten

Ik streef er voortdurend naar beter mens te worden.

1 out of 20

Ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor mijn eigen doen en laten

2 out of 20

Ik werk aan het welzijn van onze samenleving

3 out of 20

Ik zie het als een maatschappelijke opdracht om naar datgene te zoeken dat mensen verbindt om ze bij elkaar te brengen.

4 out of 20

Ik zie het als een maatschappelijke opdracht om datgene weg te nemen dat mensen scheidt zodat ze hun conflicten kunnen bijleggen of hun vooroordelen kunnen bijstellen

5 out of 20

Ik ben gelijkwaardig aan alle andere mensen

6 out of 20

Ik vind dat ieder mens het recht heeft om zelfstandig te zoeken naar waarheid

7 out of 20

Ik vind de meningen van andere mensen even waardevol als mijn eigen mening. Ik hoor ze graag.

8 out of 20

Ik ben altijd bereid mijn inzichten te delen met anderen

9 out of 20

Ik denk dat rituelen en symbolen mij kunnen helpen om bijzondere momenten in het leven meer waarde geven.

10 out of 20

Ik geloof dat het universum niet toevallig bestaat. En dat ik daarin een rol te vervullen.

11 out of 20

Ik ben 'vrij man van een goede naam'. Anders gezegd: ik ben een ongebonden en ofhankelijke denker en heb een goede reputatie.

12 out of 20

Ik ben bereid me aan de regels van de Orde en mijn loge te houden.

13 out of 20

Als ik vrijmetselaar word probeer ik zoveel mogelijk mijn wekelijkse logebijeenkomst te bezoeken.

14 out of 20

Ik ben bereid  andere vrijmetselaren met raar en daad te steunen als zij dat nodig hebben.

15 out of 20

Ik houd me aan de vertrouwelijkheid binnen mijn loge.

16 out of 20

Ik zie de voordelen van een loge waarin alleen mannen samenkomen.

17 out of 20

Ik waardeer ook het gezelligheidsaspect van de broederschap

18 out of 20

Ik streef naar een langdurig lidmaatschap van Orde en van mijn loge.

19 out of 20

Ik ben bereid en in staat mijn logecontributie te betalen (ca.€400 per jaar)

20 out of 20