OVER LOGE MOZAÏEK

OVER LOGE MOZAIEK

Loge Mozaïek is een kleine maar zeer actieve vereniging. De leden vormen samen een 

hechte broederschap. Bij ons samenzijn staat, naast gezelligheid, de wens voorop om 

samen te werken aan onze groei als mens

vrijmetselarij_1

Een loge is een lokale vereniging van vrijmetselaren die periodiek bijeenkomt op een vastgestelde tijd en plaats. Een loge is een werkeenheid van de vrijmetselarij. De vrijmetselarij is een wereldwijde organisatie die overal erkend wordt. Als lid van een loge ben je welkom in welke andere loge ter wereld dan ook. 

Mozaïek is een kleine maar zeer actieve loge voor mannen. De leden vormen samen een hechte broederschap. Bij ons samenzijn staat, naast gezelligheid, de wens voorop samen te werken aan onze groei als mens. Een belangrijk symbool voor ons is de onbewerkte steen die wij bewerken en proberen in te passen in het groter geheel. De steen zijn wij, het groter geheel is de samenleving. 

Wij verschillen qua leeftijd, achtergrond en beroep. Dat maakt het boeiend om van elkaar te leren en ervaringen met elkaar te delen. Dit doen wij bijvoorbeeld tijdens het voordragen van lezingen: de ‘bouwstukken’. Onderdelen van onze levenservaring of levensvraagstukken worden dan in discussie met elkaar besproken en uitgediept. Dit gebeurt in vertrouwen en met respect voor elkaars mening. 

Het gebruik van symbolen zoals de bouwsteen en het met elkaar opvoeren van ritualen, spelen een belangrijke rol in onze loge. Met de tijd krijgen deze symbolen en ritualen een andere en dikwijls diepere betekenis voor ons. De terugkerende symbolen en ritualen geven ons houvast en de mogelijkheid ervaringen en ideeën met elkaar te delen. De symbolen en ritualen begeleiden ons op onze zoektocht naar zelfkennis. Zij binden onze bijeenkomsten aan elkaar en verbinden ons als mens met elkaar. 

Onder vrijmetselaars en niet-vrijmetselaars wordt veel gespeculeerd over de oorsprong van de vrijmetselarij. Ook wij zijn geïnteresseerd in de ontstaansgeschiedenis van de vrijmetselarij. Geschiedenis en ideeëngeschiedenis, literatuur, muziek en wetenschap, filosofie en maatschappelijke discussies hebben een vaste plaats in ons samenzijn. Wij komen wekelijks bij elkaar en bezoeken bovendien regelmatig andere loges. Wij voelen ons betrokken bij het wel en wee van onze medemens en medebroeders. 

goud logo

“In mijn werkzame leven was ik altijd op zoek naar een coach. Een coach die mij prikkelt, mij uitdaagt en richting geeft.

In de loge vond ik er meer dan dertig.”

Maarten, 47 jaar, It-er

 

Vereniging

Een vrijmetselaarsloge is ook gewoon een vereniging. Met een bestuur, statuten en reglementen. Gewoon ingeschreven bij de Kamer van Koophandel ter plaatse naar Nederlands recht. 

Kledingvoorschriften

De loge kent twee typen bijeenkomsten: de comparitie en de open loge. Hoe kleedt een vrijmetselaar zich? 

 

Bij comparities gelden eigenlijk geen kledingvoorschriften. Je mag dragen wat je wilt. Wel wordt verwacht dat je er verzorgd uitziet. 

Open loges hebben een meer formeel karakter. Daar gelden wel voorschriften. Bij open Loges komen vrijmetselaren bij elkaar in feestelijke kleding, waarbij men kan kiezen tussen een rokkostuum, smoking of een donker pak. 

Kosten

Het lidmaatschap is 325,= euro per jaar. Het entreegeld bij aanname (éénmalig) bedraagt 100,= euro, dit als dekking van onder andere een persoonlijk schootsvel en andere regalia. Deze bedragen zijn tot nu toe fiscaal aftrekbaar. 

 

Voor maaltijden, zo’n 5 á 6 keer per jaar, na afloop van een ceremoniële bijeenkomst, wordt een bijdrage van 20,= euro gevraagd. Consumpties tijdens een comparitie worden ter plaatse afgerekend tegen redelijke prijzen. 

Niet iedereen heeft een rokkostuum, smoking of donker pak. Heb je dat niet, dan zul je dat voor de inwijding moeten aanschaffen.