Wat is vrijmetselarij voor ons?

De leden van Loge Mozaïek aan het woord

Vrijmetselarij heeft het meest te bieden in de levensfase, waarin mensen bezig zijn een bestaan op te bouwen. Juist deze perioden van spanning en werkdruk draagt vrijmetselarij bij aan het vormen van je persoonlijkheid en zorgt voor het noodzakelijke evenwicht.

Wij zijn een kleine en zeer actieve vereniging en vormen samen een broederschap. Bij ons samenzijn staat, naast gezelligheid, de wens voorop samen te werken aan onze groei als mens. Een belangrijk symbool voor ons is de onbewerkte steen die wij bewerken en proberen in te passen in het groter geheel. De steen zijn wij, het groter geheel is de samenleving.

Juist omdat wij zo verschillend zijn qua leeftijd, achtergrond en beroep zijn onze bouwprocessen zo boeiend. Boeiend om aan te werken en boeiend om met en van elkaar te leren en onze ervaringen met elkaar te delen. Dit doen wij bijvoorbeeld tijdens het voordragen van lezingen, ook wel ‘bouwstukken’ genaamd. Onderdelen van onze levenservaring of levensvraagstukken wordt dan in discussie met elkaar besproken en uitgediept. Dit gebeurt in vertrouwen en met respect voor elkaars mening.

Voor ons het is belangrijk dat we regelmatig nieuwe leden krijgen. Ook loges hebben last van een natuurlijk verloop van leden. Nieuwe leden zorgen voor het voortbestaan van de loge. En wij kunnen veel van je leren.

Het gebruik van symbolen en het met elkaar opvoeren van ritualen, spelen een belangrijke rol in de loge. Terugkerende symbolen en ritualen begeleiden ons door ons bestaan als vrijmetselaar. Het zijn symbolen en ritualen die wij delen met mensen over de hele aarde. Met de tijd krijgen deze symbolen en ritualen een andere en dikwijls diepere betekenis voor ons. De terugkerende symbolen en ritualen geven ons houvast en de mogelijkheid ervaringen en ideeën met elkaar te delen. De symbolen en rituale begeleiden ons op onze zoektocht naar zelfkennis. Zij binden onze bijeenkomsten aan elkaar en verbinden ons als mens met elkaar.

Onder vrijmetselaars en niet-vrijmetselaars wordt veel gespeculeerd over de oorsprong van de vrijmetselarij. Ook wij zijn geïnteresseerd in de ontstaansgeschiedenis van de vrijmetselarij. Geschiedenis en ideeëngeschiedenis, literatuur, muziek en wetenschap, filosofie en maatschappelijke discussies hebben een vaste plaats in ons samenzijn. Wij komen wekelijks bij elkaar en bezoeken bovendien regelmatig andere loges. Wij voelen ons betrokken bij het wel en wee van onze medemens en medebroeders.

Onze leden komen uit Amstelveen, Amsterdam, Aalsmeer, Uithoorn, Haarlemmermeer en sommigen van verder.

Maarten

47 jaar, IT-er

“In mijn werkzame leven was ik altijd op zoek naar een coach. Een coach die mij prikkelt, mij uitdaagt en richting geeft. In de loge vond ik er meer dan dertig. Met een goed verhaal of een enkele opmerking, kunnen mijn broeders mij steeds weer inspireren. Die inspiratie gebruik ik om inzicht te krijgen in mijzelf. Dat neem ik weer mee naar huis en naar mijn werk. Voor mij is vrijmetselarij vooral het werken aan mezelf. Om een beter mens te worden.”

René

65 jaar, partner adviesbureau

“Het geeft mij veel voldoening om mensen te helpen om zaken op een hoger plan te brengen. Ik wil mensen een duwtje in de goede richting geven, samen de harmonie tussen persoon en omgeving (her)vinden. Daarbij heb ik de drang om terug te gaan naar de essentie. Ik wil echt weten hoe het zit. Zo kan ik helpen inzichtelijk te maken waar mensen nu staan, waar ze heen willen en welke weg ze moeten volgen om het doel te bereiken. Dat is ook de essentie van de vrijmetselarij.”

Mart

54 jaar, interieurarchitect

“De mensen om je heen helpen is een uitvoerbaar plan. Dat spreekt mij aan. In deze gehaaste, materialistische samenleving, is naastenliefde een moeilijk uitvoerbare taak. Maar ik hou van uitdagingen. In de vrijmetselarij zorgen we voor elkaar en voor de mensen om ons heen. Wij werken aan ons zelf om een beter mens te worden. Niet beter dan de ander, maar beter voor de ander.”

Is vrijmetselarij iets voor jou?

Jouw interesse is gewekt. Je wilt meer te weten komen. Hoe kun je verder gaan? Wij helpen je daar uiteraard graag bij. Dat doen we onder andere door het houden van informatiebijeenkomsten. Duurt het te lang voor de volgende informatiebijeenkomst? Dan kunnen we in een open gesprek al veel uitleggen over de vrijmetselarij.

Er zijn veel manieren om met ons kennis te maken. Er zijn formele gelegenheden zoals informatieavonden en open dagen voor belangstellenden. Daar hoef je natuurlijk niet op te wachten. Op het moment dat je meer van ons wilt weten of overweegt om lid te worden, dan stuur je een email naar onze voorlichter of je belt hem op.

Op elk serieus verzoek om informatie wordt ingegaan en we maken een afspraak om samen te bepalen wat de beste vervolgstap is.

Kijk hier voor de contactgegevens van de voorlichter

Open gesprek

Je kunt natuurlijk veel over vrijmetselarij te weten komen door er over te lezen. Maar soms is het prettiger er met vrijmetselaren over te praten. Daarom staan wij altijd open voor een goed gesprek met één van de leden. Daar kunnen vragen aan de orde komen zoals: wat is vrijmetselarij eigenlijk, waar komt het vandaan, hoe geheimzinnig en besloten is het, wat heb je eraan, wat is de rol van de vrijmetselarij in de samenleving, enzovoort.

Ook de vrijmetselaars vertellen hoe het voor hem persoonlijk is om vrijmetselaar te zijn, en wat dat betekent voor zijn leven en werk.

Open gesprek

Regelmatig houden wij informatiebijeenkomsten voor geïnteresseerden. Hier krijgen belangstellenden de gelegenheid een logeavond bij te wonen. Je krijgt dan een indruk van de werkwijze van een loge.

Ook kun je kennismaken met een aantal leden. De aanwezige vrijmetselaars geven graag antwoord op je vragen. Tijdens een informatiebijeenkomst worden de symbolen en de ritualen uitgelegd. Zonder daarbij teveel te vertellen.

Het logegebouw is tijdens een informatiebijeenkomst vaak opengesteld voor publiek.

Hoe kun je lid worden?

Vrijmetselaar worden doe je niet zomaar. Je moet er helemaal achter staan. En wij ook.

Voorwaarden voor lidmaatschap

Je moet 18 jaar oud en van het mannelijk geslacht zijn om vrijmetselaar te mogen worden. Er is geen maximum leeftijd voor kandidaten.

Ieder vrij man van goede naam kan vrijmetselaar worden. Deze zin geeft de belangrijkste eisen in essentie weer, namelijk dat je vrij en onafhankelijk moet kunnen en willen denken en dat je iemand bent die bewust, dus met een geweten, in het leven staat.

Een geïnteresseerde doet er goed aan, zich zo uitvoerig mogelijk over de vrijmetselarij en de voorwaarden voor toetreding te laten voorlichten. Ook moet je artikel 1 van de ordegrondwet een keer gelezen hebben.

De Orde der Vrijmetselaren doet niet aan werving. Als geïnteresseerde moet je zelf de eerste stap zetten. Je wordt in principe niet voor het lidmaatschap van een loge gevraagd. Het kan natuurlijk voorkomen dat iemand die al vrijmetselaar is iemand wijst op het bestaan van de Vrijmetselarij.

Om lid te worden is noodzakelijk dat je in een loge wordt voorgedragen door een meester-vrijmetselaar. Heb je die in je familie- of kennissenkring, dan richt je je waarschijnlijk tot hem; ken je geen vrijmetselaren, dan stellen wij een meester-vrijmetselaar aan je voor.

Aanmeldingsprocedure

De aanmeldprocedure begint bij het invullen en opsturen van het aanmeldformulier naar de secretaris van de loge. De procedure doorloopt de volgende stappen:

 1. Het aanmeldingsformulier invullen, ondertekenen en het origineel inleveren
 2. Gesprek met 1e voorsteller
 3. Gesprek met 2e voorsteller
 4. Het omroepen van je naam in alle loges in Nederland
 5. Gesprek met de voorzitter van de loge
 6. Het schrijven van een levensbeschrijving en het beantwoorden van een vragenlijst
 7. Het bespreken van de levensbeschrijving met de commissie van onderzoek van de loge
 8. Bespreking verslag van de commissie van onderzoek in de loge en stemming over de aanneming
 9. Goedkeuring door het Hoofdbestuur van onze Orde
 10. Inwijding

Uiteraard helpen we je bij elke stap, maar je bent zelf de regisseur over de aanmeldprocedure. De aanmeldprocedure duurt tussen de 3 en 6 maanden. Je bepaalt zelf hoe snel het gaat en wanneer je aan de volgende stap toe bent.

Deze aanmeldprocedure vergt nogal wat tijd. Dat komt omdat de keuze om vrijmetselaar te worden, weloverwogen moet zijn. Je neemt een besluit dat voor de rest van je leven van belang is. En wij willen zeker weten dat je bij de cultuur van onze loge past.

Het formulier voor het aanmelden en de vragenlijst kun je hier alvast vinden.

De vragenlijst is bedoeld om een beeld van je te krijgen. De belangrijkste vragen zijn:

 • Wat verwacht je van je lidmaatschap van de vrijmetselarij en wat mag de loge van jou verwachten?
 • Kun je de beginselverklaring van de Orde der Vrijmetselaren onderschrijven?
 • Hoe omschrijf je jouw religieuze of levensbeschouwelijke gevoelens?
 • Zijn er grenzen aan jouw verdraagzaamheid van andermans godsdienstige, levensbeschouwelijke of politieke opvattingen?

De levensbeschrijving moet een algemene indruk van jou als persoon geven. Dat kan het beste doordat je iets opschrijft over je ouderlijk huis, opleiding en carrière, gezin, geestelijke ontwikkeling, maatschappelijke en morele opvattingen, hobby’s en/of vrijetijdsbesteding. Wat je wilt delen is aan jou.

Lidmaatschap opzeggen

Natuurlijk is het mogelijk je lidmaatschap op te zeggen, net als bij iedere andere vereniging. Als blijkt dat het lidmaatschap van de loge en de Orde der Vrijmetselaren niet brengt wat je er van verwacht had, is het altijd mogelijk het lidmaatschap te beëindigen. Het komt echter zelden voor. De meeste vrijmetselaren blijven hun leven lang lid.

Bij verhuizing kun je je laten overschrijven naar een loge in de buurt van je nieuwe woonplaats. Je blijft dan lid van de Orde der Vrijmetselaren, maar je wordt lid van een andere loge.