VRIJMETSELAARSLOGE

MOZAÏEK

OVER
VRIJMETSELARIJ

De moderne vrijmetselarij is een eeuwenoude levenshouding voor mensen van alle leeftijden en alle achtergronden die zoeken naar verdieping van zelfkennis en werken aan zelfontplooiing. De vrijmetselarij biedt mensen van deze tijd een methode om te komen tot verruiming van hun persoonlijke zingeving. De moderne vrijmetselarij is een eeuwenoude levenshouding voor mensen van alle leeftijden en alle achtergronden die zoeken naar verdieping van zelfkennis en werken aan zelfontplooiing. De vrijmetselarij biedt mensen van deze tijd een methode om te komen tot verruiming van hun persoonlijke zingeving. 

 

De werkwijze van de vrijmetselarij bestaat uit inwijding, bespreking en bezinning. Essentieel daarbij zijn rituelen en symbolen, die worden gebruikt voor het overdragen van gedachten en gevoelens. Door het gebruik van symbolen en het ondergaan en het gezamenlijk beleven van rituelen, tekent zich voor de bewust levende mens een weg van persoonlijke groei en ontwikkeling af

UITLEG METHODIEK

METHODIEK INTRO

Vrijmetselarij heeft het meest te bieden in de levensfase, waarin mensen bezig zijn een bestaan op te bouwen. Juist deze perioden van spanning en werkdruk draagt vrijmetselarij bij aan het vormen van je persoonlijkheid en zorgt voor het noodzakelijke evenwicht. 

 

Wij zijn een kleine en zeer actieve vereniging en vormen samen een broederschap. Bij ons samenzijn staat, naast gezelligheid, de wens voorop samen te werken aan onze groei als mens. Een belangrijk symbool voor ons is de onbewerkte steen die wij bewerken en proberen in te passen in het groter geheel. De steen zijn wij, het groter geheel is de samenleving. 

BEN JIJ GESCHIKT?

MAAK DE ZELFTEST

Voor ons het is belangrijk dat we regelmatig nieuwe leden krijgen. Ook loges hebben last van een natuurlijk verloop van leden. Nieuwe leden zorgen voor het voortbestaan van de loge. En wij kunnen veel van je leren. 

Het gebruik van symbolen en het met elkaar opvoeren van ritualen, spelen een belangrijke rol in de loge. Terugkerende symbolen en ritualen begeleiden ons door ons bestaan als vrijmetselaar. Het zijn symbolen en ritualen die wij delen met mensen over de hele aarde. Met de tijd krijgen deze symbolen en ritualen een andere en dikwijls diepere betekenis voor ons. De terugkerende symbolen en ritualen geven ons houvast en de mogelijkheid ervaringen en ideeën met elkaar te delen. De symbolen en ritualen begeleiden ons op onze zoektocht naar zelfkennis. Zij binden onze bijeenkomsten aan elkaar en verbinden ons als mens met elkaar. 


INFORMATIEBIJEENKOMST


25-11-2021


20.00 UUR

BIJEENKOMST

KOM ERBIJ

Regelmatig organiseren vrijmetselaars informatiebijeenkomsten voor geïnteresseerden. Hier krijgen belangstellenden de gelegenheid een logeavond bij te wonen. 

Je krijgt dan een indruk van de werkwijze van een loge. Ook kun je kennismaken met een aantal leden. De aanwezige vrijmetselaars geven graag antwoord op je vragen.